יום חמישי, 18 באוקטובר 2018

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור


הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

שאלה: נסעתי בכביש ברמזור ירוק ורכב שבא מהצד המשיך בנסיעה למרות שהיה לו רמזור אדום וקרתה תאונה עם נזק לשני הרכבים. עכשיו במשפט חברת הביטוח של הרכב שפגע ברכבי טוענת שעלי לשאת בחלק מהנזק לרכב בגלל "אשם תורם". האם יכול להיות דבר כזה ?

תשובה: תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה קובעת, שלא ינהג אדם בקלות ראש או בלא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ובמצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.
חלק מחובת הזהירות הכללית המוטלת על כל נהג הינה גם מניעת תאונת דרכים כאשר נהג אחר טועה בכביש או עובר על החוק. ייתכן מצב בנסיבות מסויימות שלמרות שנסעת ברמזור ירוק והרכב השני נסע ברמזור אדום שתחויב באשם תורם במידה כולשהי בגין התאונה, בעיקר אם יכולת למנוע את התאונה ולא עשית זאת.
נועם קוריס עורכי דין ומגשרים

שאלה: נכנסתי לצומת בה היה תמרור של תן זכות קדימה ורכב שנסע עם זכות הקדימה עבר מאוד קרוב אלי אבל המשיך לנסוע. שוטר שהיה במקום רשם לי דו"ח על אי מתן זכות קדימה. האם הדו"ח חוקי ?

תשובה: תקנה 1 לתקנות התעבורה קובעת, שמתן זכות קדימה הינה אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם.
יוצא מכך, שבמידה וגרמת לרכב האחר להאט את נסיעתו או אילצת אותו לסטות מדרכו בכדי למנוע התנגשות עימך- הרי שנראה שהדו" שרשם לך השוטר היה מוצדק בנסיבות העניין.

שאלה: האם כל פרסום שהנו אמת הינו פרסום לגיטימי לפי החוק, גם כאשר מדובר בפרסום שלילי ?

תשובה: למרות הנטייה לחשוב שמותר לפרסם כל דבר שהוא אמת, הרי שסעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965, בתיקון מס' 1 משנת תשכ"ז-1967, קובע אחרת, ודורש גם שיהיה בפרסום עניין ציבורי, באילו המילים:
"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה